Antivibrační řešení od SECO TOOLS

Jak mnozí z Vás možná již zaznamenali, v červnu jsme náš tým rozšířili o novou pozici aplikačního technika. Jeho prvořadým úkolem je poradit Vám s výběrem správného nástroje pro třískové obrábění kovů při specifických požadavcích Vaší pracovní operace. Pan Tomáš Javorek, který tuto novou funkci v naší firmě zastává, má dlouholeté odborné zkušenosti přímo z praxe, a proto je člověkem na svém místě. Jednou z priorit technika je samozřejmě také sledování aktuálního technologického vývoje předních výrobců. Proto se pravidelně účastní odborných školení a seminářů a můžete si tak být jisti, že Vám navrhne opravdu soudobé a optimální řešení. Hned v červnu navštívil Tomáš školení výrobce SECO TOOLS na ostravské VŠB-TU, Fakultě strojní, kde přednášel manažer technického vzdělávání Seco Tools Group pan Patrick De Vos.
 

Hlavní témata ostravské přednášky:

- informace a jejich správná interpretace
- proces obrábění kovů
- obráběcí nástroje a obráběné materiály
- utváření třísky, řezné síly a vibrace
- teplo a teplota
- opotřebení obráběcích nástrojů
- kritéria životnosti
- kvalita obrobeného povrchu
- spolehlivost procesu

Školení bylo vedeno na profesionální úrovni, co se týče prezentace a vysvětlení všech problematik, které vznikají během obrábění. Velice poutavá byla zejména část o ,,antivibračních tyčích´´. Jak je obecně známo k negativním dopadům vibrací při obrábění patří zejména nekvalitně obrobený povrch, s tím související výrobní nepřesnosti, velký hluk, poškození obráběcího stroje a v neposlední řadě i vyšší náklady způsobené delším časem operace. Seco přináší řešení v podobě systému SteadyLine, kdy jsou tyče opatřeny tlumičem, a to přímo v místě největšího výkyvu, tedy v přední části. Tlumič pohltí vibrace ihned poté, co začnou být přenášeny z nástroje na těleso. Výsledkem je vyšší tuhost, která přináší vyšší stabilitu i při extrémních podmínkách obrábění a výrazně zlepšuje odvod třísek.

SteadyLine v praxi:Obrázek klasického držáku (nahoře) a obrázek držáku Seco STEADYLINE (dole).


V případě potřeby kontaktujte aplikačního technika Tomáše Javorka - mob.: 604 236 738, e-mail: tomas.javorek@bo-import.cz

verfügbarer Bestand = dostupné množství

+

Je nám líto, ale tento produkt lze objednat pouze v násobcích 

+