IP ochrana – stupně krytí

IP ochrana – stupně krytí


IP ochrana – stupně krytí
Stupeň krytí (IP ochrana)


Co vlastně znamená IP ochrana? Co značí hodnoty za IP a jak se jimi řídit? Pokud hledáte odpovědi na tyto otázky, rádi Vám je objasníme.


Stupeň krytí je v podstatě odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či kapaliny (a tím možnosti jeho trvalého poškození). Vyjadřuje se v tzv. IP Kódu (z anglického Ingress Protection) který definuje mezinárodní standard IEC 60529. Výběr správné ochrany proto nepodceňujte, může Vám prodloužit životnost výrobku (spotřebiče) a ušetřit vzniklé problémy použitím v nesprávném prostředí.


Samotný IP kód je tvořen dvěmi ciframi: IPXY


První cifra (X) vyjadřuje úroveň ochrany proti dotyku a také stupeň ochrany před vniknutím cizích pevných těles. Vyjadřuje se číslem od 0 do 6. Druhá cifra (Y) označuje úroveň ochrany před vniknutím kapaliny a značí se číslem v rozmezí od 0 do 9. IP69 je tak nejvyšším možným stupněm ochrany. Navíc se za označením IPXY můžeme setkat také s přídavnými písmeny (A, B, C, D) a doplňkovými písmeny (H, M, S, W) – obojí jako nepovinné údaje.
A nyní se pojďme blíže podívat, co jednotlivé znaky znamenají.


První číslice značí stupeň krytí před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích, pevných předmětů:


IP0x zařízení bez ochrany


IP1x zařízení chráněno před vniknutím pevných těles o průměru 50 mm a větších, před dotykem dlaně


IP2x zařízení chráněno před vniknutím pevných těles o průměru 12,5 mm a větších, před dotykem prstem


IP3x zařízení chráněno před vniknutím pevných těles o průměru 2,5 mm a větších, před dotykem nástrojem


IP4x zařízení chráněno před vniknutím pevných těles o průměru 1 mm a větších, před dotykem drátem


IP5x zařízení chráněno před prachem (částečně) a dotykem jakoukoliv pomůckou


IP6x zařízení je prachotěsné a je chráněné před dotykem jakoukoliv pomůckou


Druhá číslice značí stupeň ochrany proti vniknutí vody (kapaliny):


IPx0 zařízení bez ochrany
________________________________________


IPx1 zařízení chráněno před kapající vodou v průběhu 10 minut, při ekvivalentu deště 3-5 mm vody za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze.
________________________________________


IPx2 zařízení chráněno před kapající vodou, když je zařízení nakloněno o 15° (od své pracovní polohy), v průběhu 10 minut při ekvivalentu deště 3-5 mm vody za minutu
________________________________________


IPx3 zařízení chráněno proti dešti, kdy voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, při množství vody 10 litrů za minutu a při tlaku 80-100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut
________________________________________


IPx4 zařízení chráněno před stříkající vodou ve všech směrech, při množství vody 10 litrů za minutu a při tlaku 80-100kN/m2 po dobu minimálně 5 minut
________________________________________


IPx5 zařízení chráněno před tryskající vodou ve všech směrech tryskou 6,3 mm, při průtoku vody 12,5 litrů za minutu a při tlaku 30kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty (ze vzdálenosti 3 metry)
________________________________________
IPx6 zařízení je chráněno před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím. Voda stříká ve všech směrech 12,5 mm tryskou při průtoku 100 litrů za minutu a při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry
________________________________________


IPx7 zařízení je chráněno před ponořením do vody. Kompletní ponoření na 30 minut a v hloubce 1 metr
________________________________________


IPx8 zařízení je možno nepřetržitě provozovat zcela ponořené pod vodou za podmínek, které určil výrobce zařízení
________________________________________


IPx9 zařízení je chráněno proti tlakové vodě (WAP)Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem (nepovinné údaje):


A - ochrana před dotykem hřbetem ruky


B - ochrana před dotykem prstem


C - ochrana před dotykem nástrojem


D - ochrana před dotykem drátemDoplňková písmena:


H - zařízení vysokého napětí


M - zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje)


S - zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu (např. rotor točivého stroje)


W - vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodamiStupeň krytí IK značí stupeň odolnosti před vnějšími mechanickými rázy (tzv. mechanická pevnost) značená IK kódem, který platí pro kompletní kryt. Krytí IK nám definuje ČSN EN 50102 a značí se:
IK kod Energie nárazu (J)


IK00 nechráněno


IK01 0,15


IK02 0,2


IK03 0,35


IK04 0,5


IK05 0,7


IK06 1


IK07 2


IK08 5


IK09 10


IK10 20

IP ochrana – stupně krytí
Vytvořeno23.06.2021