Výstružníky s válcovou stopkou

Filtrování
Filtrování
Průměr [mm]
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(14)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(11)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(9)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(9)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(5)
(6)
(6)
(16)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(5)
(12)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(12)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(8)
(8)
(21)
(8)
(9)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(14)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(8)
(8)
(18)
(8)
(8)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(8)
(9)
(9)
(23)
(9)
(9)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(3)
(6)
(6)
(15)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(18)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(13)
(12)
(26)
(13)
(12)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(22)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(13)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(2)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(13)
(13)
(26)
(13)
(13)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(21)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(13)
(13)
(28)
(2)
(12)
(14)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(8)
(8)
(8)
(11)
(8)
(8)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(21)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(13)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(30)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(20)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(3)
(6)
(6)
(6)
(14)
(15)
(15)
(30)
(2)
(14)
(15)
(11)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(20)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(30)
(8)
(8)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(8)
(8)
(22)
(5)
(8)
(3)
(8)
(8)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(12)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(14)
(15)
(15)
(30)
(2)
(14)
(14)
(11)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(19)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(27)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(7)
(1)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(17)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(11)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(14)
(15)
(15)
(2)
(31)
(14)
(14)
(11)
(7)
(7)
(5)
(5)
(5)
(5)
(7)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(7)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(8)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(6)
(6)
(6)
(10)
(6)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(22)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(4)
(4)
(2)
(25)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(4)
(4)
(23)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(4)
(4)
(24)
(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(19)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(4)
(21)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(18)
(3)
(3)
(3)
(3)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(4)
(20)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(5)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
Zobrazit vybrané
ToleranceObráběný materiál
Zobrazit vybrané
Řezná délka [mm]
(1)
(43)
(1)
(1)
(113)
(68)
(71)
(129)
(164)
(173)
(2)
(66)
(237)
(12)
(120)
(14)
(3)
(327)
(221)
(152)
(233)
(6)
(43)
(232)
(29)
(54)
(327)
(372)
(4)
(124)
(396)
(58)
(444)
(15)
(136)
(446)
(592)
(44)
(154)
(259)
(60)
(772)
(220)
(253)
(533)
(704)
(15)
(47)
(227)
(31)
(89)
(37)
(45)
(13)
(12)
(77)
(20)
(1)
(14)
(88)
(20)
(1)
(134)
(8)
(7)
(16)
(127)
(2)
(1)
(4)
(127)
(17)
(121)
(9)
(6)
(30)
(9)
(5)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
Zobrazit vybrané
Celková délka [mm]
(2)
(51)
(18)
(12)
(66)
(267)
(2)
(97)
(2)
(4)
(43)
(1)
(2)
(159)
(6)
(97)
(1)
(2)
(78)
(1)
(7)
(396)
(4)
(6)
(1)
(132)
(6)
(7)
(5)
(4)
(117)
(4)
(133)
(12)
(390)
(7)
(15)
(282)
(6)
(302)
(9)
(13)
(9)
(15)
(403)
(65)
(408)
(7)
(13)
(1)
(1)
(17)
(473)
(37)
(14)
(563)
(7)
(168)
(19)
(555)
(20)
(728)
(1)
(387)
(154)
(801)
(8)
(170)
(292)
(7)
(631)
(50)
(102)
(34)
(8)
(28)
(37)
(336)
(5)
(1)
(5)
(230)
(10)
(8)
(220)
(3)
(1)
(2)
Zobrazit vybrané
Materiál nástroje
(264)
(3089)
(6470)
Zobrazit vybrané
Výrobce
Hledat v kategorii
> 1000 produktů
Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 2,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670020000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 2,0 HSS, řada 670, Magafor

1 024,87 Kč847,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 2,0 - L - celková délka (mm): 50 - l - délka řezné části (mm): 25 - C (mm): 1...

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 3,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670030000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 3,0 HSS, řada 670, Magafor

1 007,93 Kč833,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 3,0 - L - celková délka (mm): 62 - l - délka řezné části (mm): 31 - C (mm): 2...

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 5,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670050000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 5,0 HSS, řada 670, Magafor

992,20 Kč820,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 5,0 - L - celková délka (mm): 87 - l - délka řezné části (mm): 44 - C (mm): 4...

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 6,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670060000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 6,0 HSS, řada 670, Magafor

1 027,29 Kč849,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 6,0 - L - celková délka (mm): 93 - l - délka řezné části (mm): 47 - C (mm): 4...

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 8,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670080000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 8,0 HSS, řada 670, Magafor

1 159,18 Kč958,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 8,0 - L - celková délka (mm): 115 - l - délka řezné části (mm): 58 - C (mm): ...

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 9,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670090000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 9,0 HSS, řada 670, Magafor

1 580,26 Kč1 306,00 Kč bez DPH
Skladem 1 ks

Rozměry: - D (mm): 9,0 - L - celková délka (mm): 124 - l - délka řezné části (mm): 62 - C (mm): ...

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 2,00 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860002000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 2,00 VHM, řada 8600, Magafor

1 291,07 Kč1 067,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 2,00 - L - celková délka (mm): 49 - l1 - délka řezné č...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 4,02 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860004020

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 4,02 VHM, řada 8600, Magafor

1 396,34 Kč1 154,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 4,02 - L - celková délka (mm): 75 - l1 - délka řezné č...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 8,01 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860008010

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 8,01 VHM, řada 8600, Magafor

2 317,15 Kč1 915,00 Kč bez DPH
Skladem 1 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 8,01 - L - celková délka (mm): 117 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 9,00 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860009000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 9,00 VHM, řada 8600, Magafor

2 843,50 Kč2 350,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 9,00 - L - celková délka (mm): 125 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 10,00 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860010000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 10,00 VHM, řada 8600, Magafor

2 843,50 Kč2 350,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 10,00 - L - celková délka (mm): 133 - l1 - délka řezné...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 10,0 H7, řada 8650, Magafor
Kód:MGF-88865010000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 10,0 H7, řada 8650, Magafor

2 738,23 Kč2 263,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 10,0 - L - celková délka (mm): 133 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 12,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670120000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 12,0 HSS, řada 670, Magafor

1 931,16 Kč1 596,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 12,0 - L - celková délka (mm): 152 - l - délka řezné části (mm): 76 - C (mm):...

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 6,01 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860006010

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 6,01 VHM, řada 8600, Magafor

1 658,91 Kč1 371,00 Kč bez DPH
Skladem 1 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 6,01 - L - celková délka (mm): 101 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 7,00 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860007000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 7,00 VHM, řada 8600, Magafor

2 317,15 Kč1 915,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 7,00 - L - celková délka (mm): 109 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 8,00 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860008000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 8,00 VHM, řada 8600, Magafor

2 317,15 Kč1 915,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 8,00 - L - celková délka (mm): 117 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 10,02 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860010020

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 10,02 VHM, řada 8600, Magafor

2 843,50 Kč2 350,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 10,02 - L - celková délka (mm): 133 - l1 - délka řezné...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 2,0 H7, řada 8650, Magafor
Kód:MGF-88865002000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 2,0 H7, řada 8650, Magafor

1 264,45 Kč1 045,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 2,0 - L - celková délka (mm): 49 - l1 - délka řezné čá...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 3,0 H7, řada 8650, Magafor
Kód:MGF-88865003000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 3,0 H7, řada 8650, Magafor

1 237,83 Kč1 023,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 3,0 - L - celková délka (mm): 57 - l1 - délka řezné čá...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 6,0 H7, řada 8650, Magafor
Kód:MGF-88865006000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 6,0 H7, řada 8650, Magafor

1 553,64 Kč1 284,00 Kč bez DPH
Skladem 4 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 6,0 - L - celková délka (mm): 101 - l1 - délka řezné č...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 12,0 H7, řada 8650, Magafor
Kód:MGF-88865012000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 12,0 H7, řada 8650, Magafor

3 580,39 Kč2 959,00 Kč bez DPH
Skladem 1 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 12,0 - L - celková délka (mm): 151 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 4,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670040000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 4,0 HSS, řada 670, Magafor

965,58 Kč798,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 4,0 - L - celková délka (mm): 76 - l - délka řezné části (mm): 38 - C (mm): 3...

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 7,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670070000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 7,0 HSS, řada 670, Magafor

1 334,63 Kč1 103,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 7,0 - L - celková délka (mm): 107 - l - délka řezné části (mm): 54 - C (mm): ...

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 10,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670100000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 10,0 HSS, řada 670, Magafor

1 334,63 Kč1 103,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D (mm): 10,0 - L - celková délka (mm): 133 - l - délka řezné části (mm): 66 - C (mm):...

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 11,0 HSS, řada 670, Magafor
Kód:MGF-86670110000

Výstružník ruční s válcovou stopkou DIN 206/B, 11,0 HSS, řada 670, Magafor

1 931,16 Kč1 596,00 Kč bez DPH
Skladem 1 ks

Rozměry: - D (mm): 11,0 - L - celková délka (mm): 142 - l - délka řezné části (mm): 71 - C (mm):...

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 4,01 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860004010

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 4,01 VHM, řada 8600, Magafor

1 396,34 Kč1 154,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 4,01 - L - celková délka (mm): 75 - l1 - délka řezné č...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 5,00 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860005000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 5,00 VHM, řada 8600, Magafor

1 527,02 Kč1 262,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 5,00 - L - celková délka (mm): 86 - l1 - délka řezné č...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 6,00 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860006000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 6,00 VHM, řada 8600, Magafor

1 658,91 Kč1 371,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 6,00 - L - celková délka (mm): 101 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 8,02 VHM, řada 8600, Magafor
Kód:MGF-88860008020

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 8,02 VHM, řada 8600, Magafor

2 317,15 Kč1 915,00 Kč bez DPH
Skladem 1 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 8,02 - L - celková délka (mm): 117 - l1 - délka řezné ...

-25 %
Akce
Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 5,0 H7, řada 8650, Magafor
Kód:MGF-88865005000

Výstružník strojní tvrdokovový s válcovou stopkou DIN 212/B, 5,0 H7, řada 8650, Magafor

1 369,72 Kč1 132,00 Kč bez DPH
Skladem 2 ks

Rozměry: - D - průměr pracovní části (mm): 5,0 - L - celková délka (mm): 86 - l1 - délka řezné čá...

-25 %
Akce